Saturday, April 30, 2011

Salamin

Ang pagaayos ng sariling salamin ay hindi madali kung malabo ang iyong mga mata.

No comments:

Post a Comment